DODOMA d.o.o.

Podjetje za promet z nepremičninami, DODOMA d.o.o. ima sedež v Mariboru, Partizanska cesta 13/a in ima že 22 let izkušenj s poslovanjem (pričelo 3.6.1996). Pohvalimo se lahko s 4 poslovalnicami po celotni Sloveniji, 22. nepremičninskimi strokovnjaki ter 5. kvalificiranimi cenilci.

Poslanstvo podjetja

S strokovnim ter osebnim pristopom nudimo posameznikom in podjetjem sklop celovitih ter zanesljivih storitev. Svoje poslanstvo promoviramo s korporativnim sloganom »MOČ CELOVITE REŠITVE«.

Vizija podjetja

Želimo postati sinonim za poslovanje z nepremičninami v širšem slovenskem prostoru, prepoznavno po zanesljivosti in kakovosti.

Vrednote in kultura

Temeljne vrednote našega podjetja so zaupanje, komunikativnost, odgovornost, poštenje, kompatibilnost zaposlenih, vztrajnost, iznajdljivost, dinamičnost, pozitivna energija, transparentnost in zanesljivost.

Osnovne dejavnosti podjetja

 • promet z nepremičninami
 • ocenjevanje nepremičnin in premičnin
 • pravne storitve
 • investicije

Skrb za zaposlene je bistveni del politike našega podjetja. Zaposlene odlikuje odločnost znanje, strokovnost in zanesljivost, kar predstavlja našo konkurenčno prednost in temelj za uspešno izvedbo zahtevnih projektov in upoštevanje ter uresničitev želja naših strank. S svojim načinom dela in predvsem izkušnjami, zagotavljamo visoke standarde profesionalnosti in poslovne tajnosti na naše stranke. Smo dolgoročno usmerjeni, saj se zavedamo, da sta kvaliteta opravljenih storitev pogoj za uspešnost in razvoj v prihodnosti.

Smo podpisniki Kodeksa dobrih poslovnih običajev in imamo sklenjeno zavarovalno polico pri Zavarovalnici Triglav, s katero ima zavarovano odškodninsko odgovornost iz naslova opravljanja glavnih dejavnosti za vse zaposlene nepremičninske posrednike in ocenjevalce. Podjetje je vpisano v imenik neodvisnih strokovnjakov in izvedencev Računskega sodišča RS pod zaporedno številko 10.

Članstvo v združenjih

Smo član GZS – Združenja za poslovanje z nepremičninami in podpisniki Kodeksa dobrih poslovnih običajev pri poslovanju z nepremičninami. Družba je član Informacijske borze nepremičnin in ustanovni član Nepremičninske zbornice in Združenja nepremičninskih strokovnjakov FIABCI Slovenija.  Cenilci družbe so člani Združenja cenilcev in izvedencev Slovenije za gradbeno stroko in člani ter Društva cenilcev in izvedencev Maribor.

Prodajna mesta

Izvajalec za komunikacijo s strankami uporablja štiri prodajna mesta:

 • sedež podjetja na Partizanski cesti 13a, Maribor;
 • poslovalnica Ljubljana, Dunajska cesta 21, Ljubljana;
 • poslovalnica Koper, Pristaniška 5, Koper;
 • poslovalnica Velenje, Prešernova 8, Velenje;
 • in spletni naslov www.dodoma.si .

Prodajna mesta se nahajajo na prometnih, dobro vidnih lokacijah z izložbenimi okni v katerih izvajalec predstavlja celotno ponudbo in projekte, ki so vsa tudi dobro obiskana, medtem pa na spletni strani beležimo povprečno 8.000 ogledov iz različnih IP naslovov na mesec.

 • Promet z nepremičninami

Podjetje ima dvaindvajsetletne izkušnje pri opravljanju storitev v prometu z nepremičninami in se prišteva med pionirje te dejavnosti v Sloveniji. Prav gotovo je za večino ljudi trg nepremičnin velika neznanka, ki zaradi svoje obsežnosti in raznolikosti vzbuja negotovost. Včasih odločitve o prodaji ali nakupu nepremičnine v veliki meri vplivajo na kvaliteto življenja, zato zaslužijo vso pozornost in skrb.

Na osnovi naših znanj in izkušenj pri prodaji nepremičnin,  lastne baze podatkov in poznavanja nepremičninskega trga z vsemi njegovimi zakonitostmi in ob upoštevanju pogojev veljavne zakonodaje, ponujamo celovito storitev posredovanja pri prodaji,  ki obsega:

–    Sodelovanje pri zasnovi prodajne strategije ob upoštevanju pogojev naročnika in veljavne zakonodaje;

 • Aktivna promocija nepremičnine po ustaljeni metodi izvajalca s poudarkom na direktni animaciji potencialnih kupcev;
 • Vodenje razgovorov in ogledov s potencialnimi kupci;
 • Predstavitev in ponudba nepremičnine našim branžnim partnerjem;
 • Izvedba prodajnega postopka;
 • Svetovanje in pomoč potencialnim kupcem pri zaključitvi ustrezne finančne konstrukcije;
 • Priprava prodajne predpogodbe, prodajne pogodbe, organizacija notarskega zapisa ali drugih dogovorov v zvezi s prodajo in sodelovanje pri podpisu le-teh;
 • Sodelovanje pri primopredaji nepremičnin.

Zagotavljamo, da vsa dela izvedemo kvalitetno, strokovno in profesionalno.

Moto podjetja

V kolikor želite dodatne informacije ali obrazložitve, smo vam z veseljem kadarkoli na razpolago – vsa vprašanja se bomo trudili razrešiti v najkrajšem času in v obojestranskem interesu.

 


>> Se nam pridružite 11. aprila 2019 na dogodku 500 PODJETNIC? <<