Govornice in govorniki

Image

Marta Turk, organizatorica prireditve 500 podjetnic

Marta Turk je mentorica s srcem, organizatorica prireditve 500 podjetnic, podjetnica v polnem pomenu besede: daje ideje in razvija rezultate. Kot ena izmed pionirk podjetništva v Sloveniji ima izkušnje z razvojem politik, s sodelovanjem pri delu organov in inštitucij. Kot strokovnjakinja za žensko podjetništvo je bila govornica na številnih konferencah in simpozijih med drugim za: OECD Leed (Pariz, Ženeva, Torino, Cuernavaca), UNECE (Ženeva, Varšava, Leipzig), WIPO (Seul) in ILO (Torino). Sodelovala je tudi v mednarodnem programu USIA in kot ekspertka pri svetovni organizaciji družbenega podjetništva Ashoka. Diplomirana ekonomistka je izvedla več raziskav o malem podjetništvu in ženskem podjetništvu ter sprožila številne projekte, namenjene aktivnim in bodočim podjetnicam. Danes je mentorica pri Zavodu za razvoj družinskega in ženskega podjetništva META (Skupnost slovenskih podjetnic), ki izvaja podporo podjetnicam, povezuje različne iniciative in mreže žensk, mladih in start-upov v Sloveniji.

Image
mag. Urška Klakočar Zupančič, predsednica, Državni Zbor Republike Slovenije                                                                                                                                                                                                                                                                                    Zavzema se za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin, za dosledno spoštovanje ustavnosti in zakonitosti (vladavine prava) ter za nujno podreditev nosilcev oblasti ljudstvu. Cilji, ki jih zasleduje tudi kot predsednica Državnega zbora, so: izboljšanje položaja otrok s posebnimi potrebami in otrok, ki živijo v revščini in nasilju, varnejše in bolj kakovostno življenje starejših, varstvo in zaščita živali, ozaveščanje javnosti glede posledic sovražnega govora, boj proti diskriminaciji, krepitev vezi med državami v mednarodnem prostoru ipd. Pozitivna energija vsega njenega dela in življenja pomembno oblikuje njena politična stališča.
Image

 Rok Capl, v.d. direktorja, SPIRIT Slovenija, javna agencija

Rok Capl je vršilec dolžnosti direktorja Javne agencije SPIRIT Slovenija. Po izobrazbi je magister organizacijskih ved in ima dolgoletne izkušnje z vodstvenih pozicij v različnih podjetjih in organizacijah, med drugim je bil direktor področja hotelov in zdravstva v Termah Čatež ter pooblaščenec uprave za področje medicine v Thermani Laško. Pri svojem delu prisega na dialog, povezovanje in timsko delo, zato je prepričan, da bodo skupaj z zaposlenimi, resornim ministrstvom in drugimi partnerji tudi v prihodnje učinkovito pomagali slovenskim podjetjem na poti okrevanja ter uspešne nadaljnje rasti. Posebno pozornost bodo še naprej posvečali  pomembnima ciljnima skupinama: mladim in ženskam ter ju aktivno spodbujali za vstop v podjetništvo.

Image

dr. Tomaž Žagar, GEN Energija

Doc. dr. Tomaž Žagar izvira iz Ljubljane, sedaj pa že več kot deset let z ženo in družino živi v Krškem. Doma je v osrčju Posavja, osrednje slovenske elektroenergetske regije, prav blizu jedrske elektrarne. Ima tri odrasle hčerke, na katere je izjemno ponosen. Ravno misel na prihodnost njihove generacije ga močno motivira za njegovo raziskovalno in izobraževalno udejstvovanje, pri katerem se že več kot četrt stoletja osredotoča na pomen, potenciale in prednosti jedrskih tehnologij za dolgoročno zagotavljanje zanesljive, okolju in človeku prijazne energetske mešanice. Njegovo strokovno delo sega na področja raziskav, izobraževanja in uporabe jedrskih tehnologij v industriji. Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani fizik in doktor jedrske energetike. Predava na Fakulteti za energetiko Univerze v Mariboru, zaposlen pa je v družbi GEN energija. Je tudi predsednik Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije.

Image

mag. Karin Žvokelj, direktorica, Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino

Mag. Karin Žvokelj od leta 2021 vodi Urad RS za intelektualno lastnino. Pred tem je kot namestnica direktorja agencije SPIRIT delovala na področju razvoja inovacijskega ekosistema v državi, bila je tudi vodja službe za razvojna sredstva na ministrstvu za gospodarstvo. Več kot 10 let je vodila svoje podjetje na področju svetovanja in vodenja projektov tako za gospodarski kot za javni sektor. Je lastnica številnih mednarodnih certifikatov ter članica Slovenskega društva evalvatorjev.

Image

mag. Maša O. Popovič, direktorica, Mixer d.o.o.

mag. Maša O. Popovič, lastnica podjetja MIXER.si in specialistka za osebni brand, je dolgoletna grafična oblikovalka in art direktorica, z izkušnjami na globalnem trgu. Po kritični operaciji se je posvetila oblikovanju in gradnji osebnih brandov. Je avtorica priročnika FOKUSER - za hitrejše uresničevanje ciljev. Piše članke v tedenskem časopisniku »OSEBNI BRAND NA TAPETI«. Ustvarila je preverjeno metodo »6 SPIRALNIH KLJUČEV«, s katero podjetnicam pomaga eliminirat konkurenco, poveča prepoznavnost in njihove online prihodke za 6x. Kako? Z osebnim brandom!

Image

dr. Aleksander Šinigoj, Mastermind akademija   

Poznan kot srčen predavatelj, strokovnjak za osebno in poslovno rast in nenehni učenec. Je edini Master Trener NLP v Sloveniji, kar ga uvršča med TOP 30 trenerjev NLP na svetu, ki jim je soustanovitelj NLP dr. Richard Bandler podelil ta naziv. Prav tako je Trener ekipe sodelavcev Anthonyja Robbinsa. Do boljših rezultatov pomaga domačim in tujim gospodarstvenikom, zdravnikom, športnikom, psihologom, študentom, dijakom itd. Delal je za številna ugledna podjetja v Sloveniji in tujini. Predaval je že v več kot 20 državah po svetu. Je avtor številnih avdio programov, knjig in inovativnih pristopov, ki vodijo k pozitivnim spremembam in uresničevanju ciljev posameznika. Nova znanja neposredno iz svetovnih virov prinaša v Slovenijo, da tudi svojim tečajnikom omogoči dostop do teh znanj, ne da bi morali potovati na drug konec sveta. Ljudi uči, kako izkoristiti njihov potencial in ob tem uživati tako v majhnih kot izjemnih dosežkih.

Image

mag. Mojca Kunšek, AJPES 

Mag. Mojca Kunšek, direktorica Agencije RS za javnopravne evidence in storitve in bivša dolgoletna članica upravnega odbora Evropskega registrskega združenja (EBRA), je magistrica ekonomskih znanosti, habilitirana predavateljica in prejemnica nagrade Artemida za trajni prispevek k ženskemu managementu pri Združenju manager. Svojo poslovno pot je gradila pretežno v gospodarstvu, zadnjih 9 let pa v javnem sektorju. Zadnjih 15 let se intenzivno ukvarja z osveščanjem uporabnikov o izvajanju zakonskih zahtev v praksi, pomenu odgovornega vstopanja v podjetništvo, uporabi podatkov za obvladovanje poslovnih tveganj, uvajanju trajnostnega poročanja ter upravljanju kadrovskih izzivov. Njene aktivnosti zasledimo v vrsti strokovnih člankov v različnih strokovnih medijih, predstavitvah na različnih dogodkih v domovini in tujini, različnim stanovskim združenjem, študentom ter bodočim podjetnikom.

Image

Sabina Ivanković, direktorica, Delos zaposlovanje d.o.o.

Sabina Ivanković je strokovna in izvršna direktorica zaposlitvene agencije Delos zaposlovanje d.o.o.. Skozi celotno kariero je delovala v različnih kadrovskih agencijah, zato je svoj edinstven pristop k selekciji kadra tako izpopolnila, da je ustanovila lastno kadrovsko agencijo. Z 20 letnimi bogatimi izkušnjami na področju selekcije in izbora kadrov, ter vodenjem tako številnim podjetjem pomaga sooblikovati vzdržno kadrovsko politiko. Zagovarja etičen, strokoven ter butičen pristop do svojih naročnikov. Na drugi strani pa poskrbi s sojo ekipo tudi za zaposlene nove sodelavce na ključ. Prav tako storitev pa številna podjetja danes pozdravljajo, saj tako prihranijo dragocen čas in se lahko fokusirajo na razvoj svojih organizacij.

Image

Nataša Kogoj, trenerka osebne in poslovne odličnosti, Harmonija.si 

Nataša Kogoj, trenerka za doseganje osebne in poslovne odličnosti. Njeno poslanstvo je, da prebuja, navdihuje in transformira. S svojo strastjo, znanji, modrostjo, izkušnjami pomaga in podpira druge najti poti k SEBI, k življenju v obilju na vseh področjih življenja! Nataša je mama, partnerica, podjetnica…večna raziskovalka sebe in življenja. Sicer pa tudi licenčna NLP trenerka in coachinja, družinska terapevtka, avtorica dveh knjig, DreamBuilder coachinja in prejemnica priznanja »Naj žena 21. stoletja« držav bivše Jugoslavije - kategorija coaching.

Image

mag. Mojca Skalar Komljanc, vodja programa, SPIRIT Slovenija, javna agencija

Mag. Mojca Skalar Komljanc je vodja programa ženskega podjetništva na SPIRIT Slovenija, javni agenciji in je ena ključnih oseb, odgovornih za naraščajoče vključevanje žensk v podjetništvo. Kot mati treh otrok in žena iz podjetniške družine, je prepoznala potrebo na trgu in prisluhnila željam žensk, ki so se želele podati na lastno pot a niso imele ustreznega znanja ali poguma. Od začetkov leta 2015 vodi izvajanje programa, ki opolnomoči, spodbuja in povezuje bodoče podjetnice. Skupaj s sodelavkami in sodelavci na SPIRIT-U, Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport ter točkah SPOT Svetovanje, se trudi zagotavljati, da se je in se bo tudi v bodoče podjetniško izobrazilo, medsebojno povezovalo in pridobilo finančno spodbudo s strani države čim več žensk, ki se opogumijo stopiti na samostojno podjetniško pot. Njen moto je: »Ciljaj na Luno, saj tudi če zgrešiš, končaš med zvezdami«.

Image

mag. Miša Osterc, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport 

Mag. Miša Osterc je zaposlena v Sektorju za podjetništvo na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport (MGRT), kjer sodeluje pri načrtovanju ter izvajanju projektov in ukrepov za podjetja in podjetništvo. Na MGRT je tudi koordinatorica za enake možnosti ženk in moških in je vodja programa za spodbujanje ženskega podjetništva, kjer odlično sodeluje s SPIRIT. Meni, da so ženske nepogrešljivi del v mozaiku podjetništva. Vsako leto je navdušena nad začetniškimi podjetniškimi zgodbami žensk, saj so to zgodbe ustvarjalnih, nasmejanih, navdihujočih, pogumnih, podjetnih žensk in njihovih življenj. Po njenem vse potrjujejo zapis Alberta Einsteina: »Ženska, ki sledi množici, bo le redko prišla kam dlje kot množica. Ženska, ki si utrjuje svojo pot, pa bo prišla v kraje, kamor še nihče ni stopil.«

Image

mag. Marjana Majerič, direktorica, Zbornica osrednjeslovenske regije znotraj GZS

Marjana Majerič, magistra ekonomije in direktorica Zbornice osrednjeslovenske regije znotraj GZS, ima več kot 30 let delovnih izkušenj na področjih finančnega upravljanja, poslovne strategije ter internacionalizacije podjetji. Pred vstopom v GZS je svoje izkušnje nabirala v Volksbank Wien banki in se kmalu zatem zaposlila kot vodja investicij v podjetju Horizonte Venture Management GmbH. V podjetju PWC je delovala kot zunanja svetovalka za področje javnega sektorja in razvojnih politik EU, še prej pa pomočnica direktorja Tehnološkega parka Ljubljana. Bila je pobudnica in soustvarjalka Iniciative Startup Slovenija ter aktivna članica Združenja inkubatorjev in tehnoloških parkov Slovenije. V okviru GZS opravlja tudi funkcijo izvršne direktorice Sekcije za startup in scaleup podjetja, Sekcije za fitnes, rekreacijo in regeneracijo, Slovensko- kitajskega poslovnega sveta ter Zbornice industrije sejmov in srečanj.

Image

mag. Anita Stojčevska, glavna izvršna direktorica, SKB banka

Anita Stojčevska je od leta 2019 glavna izvršna direktorica SKB banke in članica upravnega odbora SKB banke. Od leta 2011 kot članica vodstva sooblikuje strategijo banke. Njeno poslanstvo je graditi zaupanje in zadovoljstvo strank ter uresničevati njihove projekte. Profesionalnost, poznavanje bančnega poslovanja, močno zavedanje o tveganjih in močna osebna etika so njene glavne karakteristike. Je prejemnica nagrade Artemida 2021, ki jo Združenje Manager podeljuje vodilnim managerkam. 

Image

Manca Jurca, ClimatePartner Austria GmbH

Slovenka, prek osem let živeča na Dunaju in okolici. V Sloveniji je študirala socialno delo in na dunajski univerziteti magistrski študij v mednarodnem razvoju. Teme socialne pravičnosti in pogleda v človekovo prihodnost, so jo spremljale tekom študijske poti in po uspešni karieri v turizmu se je v začetku lanskega leta odločila, da se prične karierno ukvarjati s podnebnimi spremembami. Človeštvo ima še zgolj 7 let časa, da v velikem obsegu zmanjša ogljične emisije, da bi lahko omejilo globalno segrevanje na 1,5 stopinj celzija. Njena naloga je, da podjetjem, ki imajo glavni vpliv na podnebje in klimo, svetuje, kako lahko te trajnostno (tako za okolje kot za njihovo podjetje) izmerijo in zmanjšajo svoje emisije ter njihove ukrepe tudi uspešno komunicirajo.

Image

Tina Gorenjak

Tina Gorenjak, igralka, stand up komičarka, pevka, režiserka, tekstopiska in novopečena pisateljica, ki smo jo videli v nadaljevankah Dragi sosedje, Najini mostovi, Nova dvajseta, v hit predstavah Muca Maca ali brez ljubezni mi živeti ni, 5žensk.com, Večno samska in mnogih drugih, nas bo nasmejala s svojim zabavnim programom na prireditvi 500 podjetnic. Glede na to, da je že več kot dvajset let samozaposlena v kulturi, je gotovo prava sogovornica ob srečanju samostojnih podjetnic. Premierno bo predstavila tudi svoj knjižni prvenec, roman z naslovom Najti LJUBEZEN.
Kalejdoskop energij
matea bendetti

MATEA BENEDETTI
PREBERI VEČ

matea bendetti

MAG. NINA DREMELJ
PREBERI VEČ

irena deželak

IRENA DEŽELAK
PREBERI VEČ

Tina Gorenjak

TINA GORENJAK
PREBERI VEČ

Mihaela Gržin

MIHAELA GRŽIN
PREBERI VEČ

ZORI JAKLIN

ZORI JAKLIN
PREBERI VEČ

mojca rehar klačič

MOJCA REHAR KLAČIČ
PREBERI VEČ

TANJA KOCMAN

 TANJA KOCMAN
PREBERI VEČ

maja modrijan

MAJA MODRIJAN
PREBERI VEČ

Nika KOVAČ

 NIKA KOVAČ
PREBERI VEČ

Nika KOVAČ

TANJA KOŽUH
PREBERI VEČ

špela miroševič

 ŠPELA MIROŠEVIČ
PREBERI VEČ

Image

MAG. NASTJA MULEJ
PREBERI VEČ

SARA OBLAK

SARA OBLAK SPEICHER, MBA MCC
PREBERI VEČ

ANITA NAPOTNIK

 DR. ANITA NAPOTNIK
PREBERI VEČ

Kemen PANGOS

KARMEN PANGOS
PREBERI VEČ

Nina PEJIČ

NINA PEJIČ
PREBERI VEČ

Tanja Skaza

 TANJA SKAZA
PREBERI VEČ

Tanja Skaza

 VESNA STARINA
PREBERI VEČ

Marta Turk

MARTA TURK
PREBERI VEČ

Tanja Skaza

 TINA ŽARKI
PREBERI VEČ