Zmagovalki izbora najuspešnejša podjetnica leta

Strokovna komisija je kot zmagovalki izbora prepoznala Ksenija Povše, SKI&SEA d.o.o. (več…) in Alenka Jež, Pekarna ježek (več..). Obe podjetnici sta v zadnjih petih letih uspešno krmarili skozi vse izzive podjetništva tako na podorčju zaposlovanja, izvoza, realizacije, skrbeli, da ni bilo potrebno odpuščati in uspešno zaključili vsako poslovno leto brez izgube. Poleg priznanja 500 Podjetnic sta prejeli tudi lepe nagrade. Čestitamo zmagovalkam.

Strokovna komisija izbora

 • Predstavnica 500 podjetnic d.o.o.
 • Predstavnik GZS ZOR
 • Predstavnica GEA Collegea

Analizo finančnih rezultatov je zagotovila GZS Zbornica osrednjeslovenske regije. Več o kriterijih izbora<<

Potek izbora

Prvi krog: Na podlagi javno dostopnih podatkov iz baze AJPES in 5 kriterijev po vzoru GZS za izbor gospodarstvenika leta je pripravljen tudi nabor za  samostojne podjetnice (s.p.) in d.o.o. v kategoriji malih podjetij do 50 zaposlenih. Izbor zajame do 20 podjetnic. Organizator povabi vsako podjetnico, da prostovoljno sodeluje v naslednjem krogu.

Dokument: Vstopni kriteriji analize, uporabljeni kazalniki o poslovanju in metodologija >> (Vir: baza Bisnode d.o.o.)

Drugi krog: Strokovna komisija izbere do tri finalistke izbora samostojne podjetnice leta in podjetnice, iz kategorije d.o.o.

Tretji krog: Pri odločitvi o zmagovalki se upošteva:

 • predstavitev podjetja v poslovnem okolju
 • razpoznavnost v okolju in družbena odgovornost, (podpora podjetništvu, udejstvovanje v dobrodelnih akcijah in podobnih dogodkih …),
 • podpora ženskemu podjetništvu in zaposlovanju žensk,
 • ostala priznanja, dosežki, kvalitete …

Četrti krog: Na dogodku 500 podjetnic (11. 4. 2019) izbranki pridobita častno priznanje za leto 2019, vsaka od njih pa še brezplačno stojnico na dogodku 500 Podjetnic naslednje leto (nagrada nni prenosljiva)

Kriteriji

Kriteriji izbora za d.o.o.:

 • V izbor so uvrščena mikro in mala podjetja do 50 zaposlenih,
 • kjer ima ženska vsaj 50% delež v lastništvu (velja za d.o.o.)
 • V letu 2017 so poslovale 12 mesecev
 • Čisti prihodki iz prodaje so bili večji kot 200.000€
 • Povprečno število zaposlenih oseb na podlagi delovnih ur v letu 2017 je bilo večje od 4 in manjše od 50
 • V letu 2017 je bila  dodana vrednost na zaposlenega večja od 25.000€, kar je pod SLO povprečjem (nekaj nad 60%)
 • Delež prihodkov na tujem trgu  v celotni prodaji je presegel 10%
 • V letu 2017 je bil realiziran dobiček
 • Od 4 kategorij poslovanja iz ZR 2017 (prodaja, zaposleni, dobiček in dodana vrednost) je bila izkazana rast (indeks večji od 100,0) vsaj v treh (3) kategorijah
 • Družba je izkazala povečanja plače na zaposlenega v letu 2017 glede na leto 2016
 • Neto finančni dolg na EBITDA je bil manjši od 2,5
 • ROA – donos na sredstva je bil večji od 5%

Kriteriji, po katerih je bil pripravljen izbor samostojnih podjetnic:

 • število mesecev poslovanja v 2017 – 12 mesecev, poslujejo tudi v 2018
 • ustvarjen pozitiven rezultat poslovanja v 2017
 • število zaposlenih pri podjetnici večje od 5 oseb
 • ustvarjeni prihodki na tujem trgu
 • dodana vrednost na zaposlenega večja od SLO povprečja (36.525€)

Vir izbora: Zaključni računi samosotojnih podjetnikov 2017

Analizo finančnih rezultatov je zagotovila GZS Zbornica osrednjeslovenske regije

Darila zmagovalkam, ki so jih priskrbeli sponzorji: