Polona Mayer – Nepremičninska pravna pisarna

Udeleženka dogodka – 500 podjetnic 2020:


Polona Mayer

NEPREMIČNINSKA PRAVNA PISARNA

Pravna pisarna ZALTIS je specializirana za NEPREMIČNINSKO PRAVO. Svojim strankam nudi podporo in zagotavlja storitve pravne ureditve statusa nepremičnin z ustreznimi vpisi v geodetskih evidencah in v zemljiški knjigi,od vpisov posameznih dejanskih lastnikov (fizičnih in pravnih oseb) v zemljiško knjigo, razdružitve solastnine in vzpostavitve etažne lastnine, urejanja statusa hišniških stanovanj in pripadajočih zemljišč, celovite pravne podpore investitorjem novogradenj in zgolj sestave prodajnih pogodb s celovito pravno podporo pri prodajah/nakupih nepremičnin brez posredovanja agencij (ko kupec in prodajalec potrebujeta zgolj sestavo pogodbe in celovito pravno podporo pri postopku prodaje).

 

Kot specialisti za nepremičninsko pravo opravljajo zlasti naslednje storitve:

 

  • VPISI V ZEMLJIŠKO KNJIGO
  • VZPOSTAVITEV ETAŽNE LASTNINE

                * za novozgrajene stavbe

                * za starejše stavbe

  • NEPRAVDNI POSTOPKI PRED SODIŠČEM (PO DOLOČILIH ZVEtL-1

               * postopek za vzpostavitev ali dokončanje etažne lastnine, vključno z urejanjem statusa hišniškega stanovanja

               * postopek za določitev pripadajočega zemljišča k stavbi ali skupnega zemljišča k več stavbam

  • POSTOPEK PRODAJE HIŠNIŠKIH STANOVANJ 
  • SESTAVA PRODAJNIH POGODB S CELOVITO PRAVNO PODPORO-SVETOVANJEM (pri prodajah nepremičnin brez posredovanja agencij, ko se kupec in prodajalec povežeta sama prek spleta in potrebujeta zgolj pravno podporo pri postopku prodaje (od sestave pogodbe, pomoči pri pridobivanju  hipotekarnega kredita, svetovanja/usmeritve v postopku pred FURS, notarski postopek do vpisa v zemljiško knjigo)
  • CELOVITA STORITEV ZA INVESTITORJE NOVOGRADENJ

               * pridobivanje zemljišč za gradnjo

               * priprava prodajne dokumentacije (po določilih ZVKSES)

               * oblikovanje etažne lastnine na novozgrajenih stavbah

  • PRIPRAVA VSEH VRST NEPREMIČNINSKO-PRAVNIH LISTIN (tudi za nepremičninske agencije)

 

Polona Mayer, univ.dipl.prav.

NEPREMIČNINSKA PRAVNA PISARNA

ZALTIS d.o.o., Ljubljana

Na griču 4, 1000 Ljubljana, T: +386 31 80 96 60, E: polona.mayer@zaltis.si

www.zaltis.si