stajerska-gospodarska-zbornica-252x300

Regijski svet poslovnih žensk in podjetnic pri ŠGZ Maribor –
“PERLE”

Mag. Vida Perko, predsednica
Vera Kozmik Vodušek, podpredsednica
Mag. Jožica Planinšec Deržek, podpredsednica

W: www.stajerskagz.si
E: lidija.majcen@stajerskagz.si 
T: 02 / 220 87 25
FB: Regijski svet poslovnih žensk in podjetnic – PERLE

Regijski svet poslovnih žensk in podjetnic PERLE, ki deluje pod okriljem ŠGZ Maribor, je bil ustanovljen leta 2012. Članice smo si nadele ime PERLE, ki je simbolično in pove, da vsaka članica skriva v sebi biser ter da smo vse skupaj povezane v ogrlico iz biserov. Se redno mesečno srečujemo, na našem seznamu nas je več kot 100.

Rezultati naših mesečnih druženj so številna prijateljstva in predvsem poslovne povezave in sodelovanja. Jeseni (oktober ali november) organiziramo tudi redno letno ŽENSKO KONFERENCO v Mariboru (leta 2013, 2014, 2015, 2016, 2017), letošnja bo že šesta. Prisrčno vabljene!

Informacije o našem delovanju najdete na spletni strani ŠGZ in na naši FB strani.
Zakaj? Ker se želimo povezovati in medsebojno podpirati; ker želimo storiti nekaj dobrega za okolje, v katerem živimo in delamo; ker želimo, da se bolj upošteva ženski poslovni potencial.

Znamo, zmoremo in hočemo. Verjamemo v pozitivne zgodbe in dejanja.

ooz-celje-215x300

Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje
Sekcija podjetnic in obrtnic

Alenka Vodončnik, predsednica sekcije
Katarina Hohnjec, podpredsednica sekcije
Mag. Tatjana Štinek, strokovna podpora sekcije

W: www.ooz-celje.si
E: alenka@agencija-ave.si
M: 041 415 447

Sekcija podjetnic in obrtnic deluje pod okriljem Območne obrtno-podjetniške zbornice Celje, ki skrbi za svoje članstvo in sodeluje z vsemi nosilci razvoja, s celotno izobraževalno vertikalo, z Mestno občino Celje, občinami Vojnik, Štore in Dobrna ter izvaja veliko razvojno naravnanih projektov.

Vsaka izmed nas že uspešno deluje v določeni dejavnosti, zato je naš osnovni cilj, da smo in bomo uspešne tudi v prihodnje. Glede na to, da smo združene močnejše kot vsaka posamezna podjetnica in obrtnica, menimo, da bomo s sodelovanjem v sekciji, kjer je poudarek na ženskah, še bolj fleksibilne, konkurenčne, prepoznavne in kompetentne sogovornice, ki se bomo s svojim delovanjem trudile prispevati k izboljšanju poslovnega okolja.

Povezale smo se z namenom izmenjave izkušenj, spodbujanja strokovnega razvoja in sodelovanja na poslovnem področju in ker verjamemo v vse, kar pomeni pozitiven doprinos celotni družbi.

Preberite si več o Sekciji podjetnic in obrtnic na tej povezavi>>

agencija-m-servis-300x58-300x58

Agencija M servis d.o.o.

W: www.mservis.si
E: anita.troha@mservis.si
T: 05/364 30 30 in 031/672 452

Vsako uspešno podjetje potrebuje dober, preverjen kader, ki razume zahteve in jih tudi izpolnjuje, pri tem pa vam je lahko v veliko pomoč Agencija M servis s širokim naborom potencialnih kandidatov in več kot desetletnimi izkušnjami na področju kadrovskih rešitev.

V Agenciji M servis podjetnicam nudimo različne storitve kadrovskega svetovanja – pripravimo pogodbe o zaposlitvi ter ostalo kadrovsko dokumentacijo, poskrbimo za sistemizacijo delovnih mest, interne akte in pravilnike, izdelamo kompetenčne modele ter profiliramo zaposlene.

Že nekaj let vam ponujamo osebni ali timski coaching s priznanimi strokovnjaki na svojih področjih, ki vam bodo pomagali na področju učinkovitega komuniciranja, motiviranja zaposlenih, učinkovitega upravljanja s časom in stress managmenta, internega reševanja konfliktov …

Portfelj storitev Agencije M servis je širok, vse pa so namenjene vam! Izkoristite priložnost in s pomočjo vrhunskih strokovnjakov naredite korak naprej k izpolnitvi vaših sanj in uresničevanju vaše vizije. Več na https://www.mservis.si/

Povežite se z nami in nam pošljite vaša vprašanja in želje na: anita.troha@mservis.si.

FERFL – Program spodbujanja podjetništva z družbenim učinkom

W: www.cene-stupar.si/sl/razvoj-kariere/razvoj-ideje-ferfl
E: ideja@ferfl.si
FB: Cene Štupar podjetni – DPlac & Ferfl

Gre za celovit program razvoja podjetniških idej z družbenim učinkom, ki različne generacije spodbuja, da začnejo razmišljati o boljši prihodnosti in pričnejo razvijati podjetniške ideje, ki imajo pozitivne učinke tudi za družbo in okolje, v katerem živimo.

Program, ki smo ga prvič izvedli jeseni 2014, bomo tokrat izvajali že petič. V prvih štirih sezonah programa so se kalile številne ekipe oz. posamezniki, ki so ustanovili podjetja, ki danes že delujejo na trgu: MimiceSime, svedri & mali fedriBokriDežela zeliščRožmaGaia Natura in še mnogi drugi.

Program je iniciativa Javnega zavoda Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana. Njegova izvedba je za udeležence v vseh fazah povsem brezplačna.

Program Ferfl izvajamo v okviru DPlaca – stičišča podjetniških idej z družbenim učinkom. Več na: www.cene-stupar.si/sl/razvoj-kariere/prostor-za-razvoj-dplac.

Zavod Nefiks – projekt Kolegice

Zavod Nefiks, Ob dolenjski železnici 12, 1000 Ljubljana

Vodja projekta: Maja Đević

W: www.talentirana.si
E: kolegice@nefiks.si
M: 031 630 520
FB: Zavod Nefiks

Projekt Kolegice, ki deluje v okviru dejavnosti Zavoda Nefiks, povezuje mlade iskalke prve zaposlitve z uspešnimi ženskami, ki delujejo na poklicnih področjih, kjer bi tudi mlade udeleženke rade v prihodnosti delovale. V okviru mentorskega procesa posameznice razpravljajo o možnostih in ustreznih pristopih za uveljavitev v določenem poklicu, prav tako pa udeleženka ob podpori mentorice uresničuje svoj karierni cilj.

Del programa je namenjen tudi načrtovanju in izvedbi dogodkov oz. akcij, s katerimi Kolegice spodbujajo lastno zaposljivost in zaposljivost drugih mladih žensk ter odločevalce in širšo javnost opozarjajo na problematiko zaposlovanja visoko izobraženih mladih žensk v naši državi.

Trenutno potekajo klubi Kolegic v Ljubljani, Luciji in Postojni, konec februarja 2018 pa so se začela še srečanja v Kranju in Slovenj Gradcu.
Mlade iskalke prve zaposlitve, vabljene, da se nam pridružite. Prav tako toplo vabimo uspešne ženske, da se pridružijo našemu programu in kot mentorice postanejo del projekta Kolegice.

Podjetnice iz Grosuplja

Kontaktna oseba: Maja Novak
E: maja.novak@odobreno.si
M: 031 523 522

Podjetnice iz Grosuplja smo se začele neformalno povezovati pred približno dvema letoma. V tem času smo organizirale kar nekaj druženj, na katerih smo bile med drugim tudi športno aktivne. Skupaj smo se udeležile skupinske vadbe (Bootcampa), Zumbe in Spinninga. Nekaj srečanj pa smo namenile kreiranju vizij za delo vnaprej.

Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica (SŠGZ)

Rudarska cesta 6a, 3320 Velenje

W: www.ssgz.si
T: 03 / 898 4202
F: 03 / 898 4206

Smo osrednja gospodarska asociacija v savinjsko-šaleški (SAŠA) regiji. Pod našim okriljem povezujemo več kot dve tretjini regijskega gospodarstva, merjeno po številu zaposlenih in obsegu prihodkov.

Naše poslanstvo je povezovanje gospodarskih subjektov različnih dejavnosti v SAŠA regiji in vzpostavljanje komunikacije med njimi ter širšim družbenim okoljem z namenom povečevanja konkurenčnosti članov in zagotavljanja ugodnejših pogojev za poslovanje in izvajanje njihove družbene odgovornosti.

 Vizija: želimo postati učinkovit gospodarski lobi, ki zastopa interese članov v odnosu do lokalnih skupnosti, državnih organov in ostalih ključnih subjektov pri oblikovanju konkurenčnih pogojev za poslovanje in razvoj v SAŠA regiji.

Gospodarska zbornica Slovenije
Regionalna gospodarska zbornica Celje – RGZC

Ljubljanska 14/II, 3000 Celje

W: rgzc.gzs.si
E: tajnistvo@rgzc.si 
T: 03 / 426 74 00

Regionalna gospodarska zbornica Celje (RGZC) je samostojna pravna oseba zasebnega prava, ki zastopa interese regijskega gospodarstva v odnosu do lokalnih skupnosti, državnih organov in ostalih ključnih subjektov pri oblikovanju konkurenčnih pogojev za poslovanje in razvoja na področju 21 občin celjske regije. Poleg zastopanja interesov članov glavna področja dela zajemajo še:

 • podporo članom pri poslovanju,
 • pospeševanje tehnološkega razvoja in prenosa znanj ter vključevanje članic v mednarodno poslovno okolje,
 • utrjevanje povezanosti med člani v regiji in drugimi v državi,
 • organizacijo seminarjev, delavnic posvetov in izobraževanj,
 • povezovanje in sodelovanje z drugimi podpornimi institucijami gospodarstvu,
 • informiranje in obveščanje,
 • povezovanje izobraževalnih institucij in gospodarstva,
 • izdajo ATA zvezkov za začasni izvoz in potrjevanje trgovinskih listin,
 • pripravo analitičnih informacij o rezultatih gospodarstva v regiji.

Več o RGZC si preberite na spletni strani.

Območna obrtno-podjetniška zbornica Sežana

W: ooz-sezana.si
E: klementina.krizman@ozs.si
T: 05 / 730 00 60, 031 354 367

Območna obrtno-podjetniška zbornica Sežana je organizacija, ki združuje člane na območju štirih občin, in sicer: Občine Sežana, Občine Divača, Občine Komen in Občine Hrpelje – Kozina.

Na OOZ Sežana:

 • Zastopamo interese obrti in podjetništva.
 • Informiramo – obveščamo člane in širšo javnost o aktualnih in strokovnih zadevah ter zakonskih novostih in spremembah pomembnih za obrt in podjetništvo, izdajamo mesečni Informator, vodimo in vzdržujemo obrtni register.
 • Svetujemo in pomagamo pri odpiranju novih enot malega gospodarstva, svetujemo na različnih področjih poslovanja davčnega področja, delovnega-pravnega, finančnega…;
 • Usposabljamo in izobražujemo z organiziranjem različnih vrst izobraževanj, seminarjev, tečajev …
 • Organiziramo promocijske in sejemske dogodke..
 • Izvajamo javna pooblastila (izdajanje obrtnih dovoljenj, vodenje obrtnega registra, izdaja izpiskov iz obrtnega registra, sodelovanje pri izvedbi mojstrskih izpitov).
 • Izvajamo postopke e-VEM točke (registracija samostojnega podjetnika in družbe z omejeno odgovornostjo ter pomoč pri pridobitvi potrebnih dovoljenj).
 • Nudimo storitve za pomoč pri vsakodnevnem poslovanju.
 • Se pogovarjamo in … ponudimo ramo tolažbe, če je treba.

Vizija OOZ Sežana: Postati sodoben center poslovnih rešitev, izobraževalnih in svetovalnih storitev za obrtnike in male podjetnike na enem mestu ter osrednja institucija znanja na Krasu in v Brkinih.

Slovenska gospodarska zveza v Celovcu

W: www.sgz.at
E: office@sgz.at
T: +43 (0)463 508 802

Slovenska gospodarska zveza si je od nekdaj prizadevala, da postane odločilen dejavnik v alpsko-jadranskem prostoru, in je s tem namenom prispevala bistven delež k rasti dobrih odnosov med narodi te regije. Izkušnje, ki jih je SGZ pridobila pri razvijanju in izvajanju čezmejnih evropskih projektov, so v zadnjih letih utrle pot v skupno Evropo. Podpiramo svoje člane, ki prihaja s Koroške in iz Slovenije ter si prizadevajo za skupno, dolgotrajno in učinkovito delovanje v našem gospodarskem prostoru. Naši sodelavci, člani upravnega in nadzornega odbora in zastopniki imajo zelo dobre stike z gospodarskimi dejavniki v Sloveniji in drugod v jugovzhodni Evropi, kar so spoznala tudi avstrijska podjetja, ki se v vedno večjem številu obračajo na nas.

Več o Slovenski gospodarski zvezi … >>