Povezovanja

Združenja, zbornice, društva, podjetniški klubi - povezovanja

NoviPodjetnik.si

Portal NoviPodjetnik.si – Vsebine za profesionalno publiko

Portal NoviPodjetnik.si je naslednik revij Profesionalna prodaja in Marketing.UP. Naša publika so menedžerji in podjetniki. Koncept: posredovati profesionalni publiki dalj časa aktualna poslovna znanja in informacije. Posamezni prispevki presegajo 5000 ogledov. Avtorji prispevkov (pisnih in video) so strokovnjaki, ki svoje praktične izkušnje delijo s publiko.
Zdaj jih je preko 80, prispevke pa pripravlja tudi uredništvo. Portal Novi podjetnik je zasnoval in ga upravlja zavod Inštitut Mediapro, ki se ukvarja tudi z izobraževanjem, raziskavami in 3D snemanjem. Zavod je tudi lastnik popularnega portala MyNight.si

Generator - Startup Domžale - Obrtna zbornica Domžale

Obrtna zbornica Domžale – Vabi na BREZPLAČNE delavnice Štartaj Domžale z Matijo Goljarjem!

Obrtna zbornica Domžale organizira že 3. serijo brezplačnih podjetniških delavnic Štartaj Domžale, ki bodo potekale od 17. aprila do 22. maja 2019 na Obrtni zbornici Domžale z Matijo Goljarjem, voditeljem Štartaj Slovenija in priznanim mentorjem. >>Prenesite letak<<

Udeleženci se  bodo  poleg pridobljenega znanja, dragocenih izkušenj in novih poznanstev lahko  potegovali tudi za BOGATE NAGRADE na zaključnem finalu 22. maja::

 • mesto v coworking prostoru Generator,
 • podjetniška šola 1 na 1,
 • počitnice za 2 osebi v tujini.

Letos pa smo pripravili še PRAV POSEBNO NAGRADO, ki jo bomo podelili na našem dogodku 25. aprila. Izmed vseh udeležencev bomo izbrali 5 srečnežev, ki bodo prejeli vstopnice na priznani mednarodni dogodek »Startuptrain«, ki se dogaja na vlaku od Ljubljane do Sofije od 8. maja do 12. maja 2019, kjer se bodo ob pomoči priznanih mentorjev kalili v razvijanju podjetniških idej in potegovali za do milijon evrov vredne investicije enemu izmed največjih investicijskih skladov v Evropi.

Prva delavnica Štartaj Domžale je že 17. aprila, kjer bodo izvedeli vse o nagradah in neverjetni dogodivščini, ki je pred nami.

Vsi dogodki so za vse udeležence brezplačni, prijave in dodatne informacije na  http://www.startupdomzale.si/dogodek/ ali preko e-maila info@startupdomzale.si.

Perle

stajerska-gospodarska-zbornica-252x300

Regijski svet poslovnih žensk in podjetnic pri ŠGZ Maribor –
“PERLE”

Mag. Vida Perko, predsednica
Vera Kozmik Vodušek, podpredsednica
Mag. Jožica Planinšec Deržek, podpredsednica

W: www.stajerskagz.si
E: lidija.majcen@stajerskagz.si 
T: 02 / 220 87 25
FB: Regijski svet poslovnih žensk in podjetnic – PERLE

Regijski svet poslovnih žensk in podjetnic PERLE, ki deluje pod okriljem ŠGZ Maribor, je bil ustanovljen leta 2012. Članice smo si nadele ime PERLE, ki je simbolično in pove, da vsaka članica skriva v sebi biser ter da smo vse skupaj povezane v ogrlico iz biserov. Se redno mesečno srečujemo, na našem seznamu nas je več kot 100.

Rezultati naših mesečnih druženj so številna prijateljstva in predvsem poslovne povezave in sodelovanja. Jeseni (oktober ali november) organiziramo tudi redno letno ŽENSKO KONFERENCO v Mariboru (leta 2013, 2014, 2015, 2016, 2017), letošnja bo že šesta. Prisrčno vabljene!

Informacije o našem delovanju najdete na spletni strani ŠGZ in na naši FB strani.
Zakaj? Ker se želimo povezovati in medsebojno podpirati; ker želimo storiti nekaj dobrega za okolje, v katerem živimo in delamo; ker želimo, da se bolj upošteva ženski poslovni potencial.

Znamo, zmoremo in hočemo. Verjamemo v pozitivne zgodbe in dejanja.

SPOT svetovanje Gorenjska

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske

Eldina Čosatović, mag.posl.ved

Hermina Biščević, dipl.upr.org

www.ragor.si

E: dina@ragor.si hermina.biscevic@ragor.si

T: 04/581-34-19; 04/581-34-15

spot.gov.si; www.ragor.si

FB: @razvojnaagencijazgornjegorenjske

 V okviru projekta SPOT svetovanje Gorenjska se povezujemo, družimo in izobražujemo gorenjske podjetnice različnih področij in profilov. Na dogodku »500 podjetnic« si želimo uspešnega mreženja po celotni Sloveniji, saj si skozi takšna neformalna druženja lahko izmenjamo veliko izkušenj in pridobimo dodatna znanja za konkurenčnejši nastop na trgu. Na dogodku bomo v spremstvu dveh zgoraj omenjenih svetovalk, ki bosta tudi vam na razpolago za dodatne informacije o mreženju v našem lokalnem okolju.

V projekt SPOT svetovanje Gorenjska nas združuje Razvojna agencija Zgornje Gorenjske, ki nas že 18 let spodbuja k podjetniški naravnanosti in motivira v duhu ženskega podjetništva.

SPOT svetovanje Gorenjska nadomešča nekdanjo kontaktno točko VEM in še naprej opravlja brezplačna:

 • svetovanja potencialnim in obstoječim podjetnikom,
 • registrira nova podjetja in opravlja spremembe podjetij preko portala eVEM
 • organizira različne informativne in izobraževalne dogodke
 • daje podporo gorenjskim podjetnikom.

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

 

 

Zveza kmetic Slovenije je nepolitična, neprofitna organizacija s statusom društva v javnem interesu. Je stanovska organizacija kmečkih žensk, deklet in žensk iz podeželja, v katero se društva prostovoljno vključujejo. Vzpodbujamo neselektivno vključevanje žensk v društva, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo tako poklicno, prostočasno ali pa so le občudovalke in porabnice pridelkov iz lokalnega okolja. Osnovna naloga je povezovanje podeželskih žensk in zagovarjanje njihovih pravic.

V Zvezi se zavedamo, kako pomembno je opozarjati na probleme. To lahko družba sicer razume kot kmečko nerganje, a spodbujamo aktivno sodelovanje pri oblikovanju rešitev, da z izpostavljanjem pomislekov in usklajevanjem predlogov v času nastajanja rešitve prepričamo druge ali pa se damo prepričati v zadovoljstvo vseh strani.

Zveza pri uresničevanju ciljev sodeluje z društvi, ministrstvi pristojnimi za kmetijstvo, socialno delo in znanost, Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije in njenimi zavodi, ZPMS ter Sindikatom kmetov Slovenije. Priključile smo se tudi aktivnostim SOS telefona za preprečevanje vseh vrst nasilja, promociji zdravja in preventivnih programov SVIT in DORA ter drugimi stanovskimi organizacijami kmetov.

Mladim podjetnicam začetnicam v Zavodu Ypsilon omogočajo nadgrajevanje znanja in veščin, hkrati pa spodbujajo medsebojno povezovanje, samozaposlovanje in nudijo podporo za uspešen začetek lastne podjetniške poti.

V ta namen organizirajo številne praktične delavnice in dogodke mreženja. Sledite Zavod Ypsilon in bodite na tekočem z aktivnostmi.

Članice in člani imajo tudi posebne ugodnosti, kot so brezplačne delavnice, vstopnice za konference, vsakemu članu/ici pa nudijo individualno podporo na karierni poti.

fam-logo_objava

Društvo poslovnih žensk FAM

dr. Nataša Pirc Musar, predsednica društva

Andreja Ilgo, podpredsednica društva
Silvia Lippai, vodja in zastopnica društva

W: www.drustvo-fam.si
E: info@drustvo-fam.si in s.lippai@siol.net
M: 041 731 877

Društvo poslovnih žensk Slovenije FAM združuje najuspešnejše managerke in poslovne ženske iz vse Slovenije, ne glede na status firme oziroma institucije, v katerih delujejo.

Namen društva je, da povezuje članice, jih spodbuja v njihovi poklicni uspešnosti in upravljanju na področju, kjer delujejo, zlasti pa v managementu, vpliva na oblikovanje pogojev gospodarjenja, nudi članicam podporo pri zaščiti njihovih poklicnih interesov v okviru društva ter priteguje članice k sodelovanju v raznih koristnih dobrodelnih ali podobnih dejavnostih, pomembnih za celotno slovensko družbo. Pri sklepanju poslov je bolj kot znanje pomembno to, da poznaš prave ljudi na pravih mestih, saj posle še vedno delamo ljudje. Predvsem si društvo prizadeva povezati uspešne posameznice, ki delujejo na različnih področjih v močno skupnost, ki bo s svojim potencialom in ambicijami vpliva na nadaljnji razvoj družbe.

Aktivnosti društva so usmerjene predvsem v izmenjavo poslovnih izkušenj posameznih članic, predstavitev različnih programov domačih in tujih gospodarskih subjektov ter njihovih produktov, pomoč pri vzpostavljanju  poslovnih stikov med članicami in s člani drugih društev, združenj, klubov ipd. ter pomoč pri organiziranju možnosti za izmenjavo aktualnih informacij s področij, ki prispevajo k temu, da je sodobna poslovna ženska redno in popolno seznanjena z vsemi poslovnimi dogodki doma in v svetu.

Več kot 22 let delovanja društva FAM

Vse o našem društvu je predstavljeno na naši spletni strani www.drustvo-fam.si, kjer si lahko s klikom na galerijo pogledate v besedi in sliki naše delovanje za nekaj let nazaj.

Biti članica FAM ni le privilegij, temveč velika čast, ker ženske, ko smo povezane, zmoremo več!

Združenje podjetnic Gorenjske

NADJA VIDIC, predsednica

W: www.podjetnice-gorenjska.si
E: podjetnice.zpg@gmail.com
M: 041 386 514
FB: Združenje podjetnic Gorenjske

Namen in cilji ZDRUŽENJA PODJETNIC GORENJSKE so predvsem v:

 • regionalnem povezovanju podjetnic,
 • izmenjavi poslovnih izkušenj in uporabnih znanj,
 • pridobivanju uporabnih poslovnih kontaktov
 • širjenju pozitivnih izkušenj v podjetništvu.

Želimo, da se raven ženskega podjetništva na Gorenjskem dvigne na višjo in bolj prepoznavno raven. Srečanja s poslovnim zajtrkom potekajo enkrat mesečno. V dobrih dveh urah na mesec si izmenjamo neprimerljivo več poslovnih kontaktov in izkušenj v izredno krajšem času, kot bi jih sicer pridobile, ter posredno pridobimo tudi uporabna podjetniška znanja. Me, »Gorenjke«, že dolgo vemo, da je v povezovanju moč in ni treba, da smo v poslu same. Na naših mesečnih srečanjih se napolnimo s toliko pozitivne energije, da jo z veseljem delimo tudi z vami!

Gorenjske podjetnice, vabimo vas, da se nam pridružite. Skupaj bomo še uspešnejše.

ooz-celje-215x300

Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje
Sekcija podjetnic in obrtnic

Alenka Vodončnik, predsednica sekcije
Katarina Hohnjec, podpredsednica sekcije
Mag. Tatjana Štinek, strokovna podpora sekcije

W: www.ooz-celje.si
E: alenka@agencija-ave.si
M: 041 415 447

Sekcija podjetnic in obrtnic deluje pod okriljem Območne obrtno-podjetniške zbornice Celje, ki skrbi za svoje članstvo in sodeluje z vsemi nosilci razvoja, s celotno izobraževalno vertikalo, z Mestno občino Celje, občinami Vojnik, Štore in Dobrna ter izvaja veliko razvojno naravnanih projektov.

Vsaka izmed nas že uspešno deluje v določeni dejavnosti, zato je naš osnovni cilj, da smo in bomo uspešne tudi v prihodnje. Glede na to, da smo združene močnejše kot vsaka posamezna podjetnica in obrtnica, menimo, da bomo s sodelovanjem v sekciji, kjer je poudarek na ženskah, še bolj fleksibilne, konkurenčne, prepoznavne in kompetentne sogovornice, ki se bomo s svojim delovanjem trudile prispevati k izboljšanju poslovnega okolja.

Povezale smo se z namenom izmenjave izkušenj, spodbujanja strokovnega razvoja in sodelovanja na poslovnem področju in ker verjamemo v vse, kar pomeni pozitiven doprinos celotni družbi.

Preberite si več o Sekciji podjetnic in obrtnic na tej povezavi>>

agencija-m-servis-300x58-300x58

Agencija M servis d.o.o.

W: www.mservis.si
E: anita.troha@mservis.si
T: 05/364 30 30 in 031/672 452

Vsako uspešno podjetje potrebuje dober, preverjen kader, ki razume zahteve in jih tudi izpolnjuje, pri tem pa vam je lahko v veliko pomoč Agencija M servis s širokim naborom potencialnih kandidatov in več kot desetletnimi izkušnjami na področju kadrovskih rešitev.

V Agenciji M servis podjetnicam nudimo različne storitve kadrovskega svetovanja – pripravimo pogodbe o zaposlitvi ter ostalo kadrovsko dokumentacijo, poskrbimo za sistemizacijo delovnih mest, interne akte in pravilnike, izdelamo kompetenčne modele ter profiliramo zaposlene.

Že nekaj let vam ponujamo osebni ali timski coaching s priznanimi strokovnjaki na svojih področjih, ki vam bodo pomagali na področju učinkovitega komuniciranja, motiviranja zaposlenih, učinkovitega upravljanja s časom in stress managmenta, internega reševanja konfliktov …

Portfelj storitev Agencije M servis je širok, vse pa so namenjene vam! Izkoristite priložnost in s pomočjo vrhunskih strokovnjakov naredite korak naprej k izpolnitvi vaših sanj in uresničevanju vaše vizije. Več na https://www.mservis.si/

Povežite se z nami in nam pošljite vaša vprašanja in želje na: anita.troha@mservis.si.

FERFL – Program spodbujanja podjetništva z družbenim učinkom

W: www.cene-stupar.si/sl/razvoj-kariere/razvoj-ideje-ferfl
E: ideja@ferfl.si
FB: Cene Štupar podjetni – DPlac & Ferfl

Gre za celovit program razvoja podjetniških idej z družbenim učinkom, ki različne generacije spodbuja, da začnejo razmišljati o boljši prihodnosti in pričnejo razvijati podjetniške ideje, ki imajo pozitivne učinke tudi za družbo in okolje, v katerem živimo.

Program, ki smo ga prvič izvedli jeseni 2014, bomo tokrat izvajali že petič. V prvih štirih sezonah programa so se kalile številne ekipe oz. posamezniki, ki so ustanovili podjetja, ki danes že delujejo na trgu: MimiceSime, svedri & mali fedriBokriDežela zeliščRožmaGaia Natura in še mnogi drugi.

Program je iniciativa Javnega zavoda Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana. Njegova izvedba je za udeležence v vseh fazah povsem brezplačna.

Program Ferfl izvajamo v okviru DPlaca – stičišča podjetniških idej z družbenim učinkom. Več na: www.cene-stupar.si/sl/razvoj-kariere/prostor-za-razvoj-dplac.

Zavod Nefiks – projekt Kolegice

Zavod Nefiks, Ob dolenjski železnici 12, 1000 Ljubljana

Vodja projekta: Maja Đević

W: www.talentirana.si
E: kolegice@nefiks.si
M: 031 630 520
FB: Zavod Nefiks

Projekt Kolegice, ki deluje v okviru dejavnosti Zavoda Nefiks, povezuje mlade iskalke prve zaposlitve z uspešnimi ženskami, ki delujejo na poklicnih področjih, kjer bi tudi mlade udeleženke rade v prihodnosti delovale. V okviru mentorskega procesa posameznice razpravljajo o možnostih in ustreznih pristopih za uveljavitev v določenem poklicu, prav tako pa udeleženka ob podpori mentorice uresničuje svoj karierni cilj.

Del programa je namenjen tudi načrtovanju in izvedbi dogodkov oz. akcij, s katerimi Kolegice spodbujajo lastno zaposljivost in zaposljivost drugih mladih žensk ter odločevalce in širšo javnost opozarjajo na problematiko zaposlovanja visoko izobraženih mladih žensk v naši državi.

Trenutno potekajo klubi Kolegic v Ljubljani, Luciji in Postojni, konec februarja 2018 pa so se začela še srečanja v Kranju in Slovenj Gradcu.
Mlade iskalke prve zaposlitve, vabljene, da se nam pridružite. Prav tako toplo vabimo uspešne ženske, da se pridružijo našemu programu in kot mentorice postanejo del projekta Kolegice.

Združenje manager-500-podjetnic

Združenje Manager je največje združenje managerjev v Sloveniji, ki že 30 let spodbuja razvoj managementa. Povezuje nas skupna ambicija biti uspešen voditelj, ki se skupaj z zaposlenimi zavzema za dvig produktivnosti in dodane vrednosti. Ker je naše poslanstvo spodbujati odličnost, strokovnost in odgovornost vodilnih.

Povezujemo več kot 1.170 managerk in managerjev, ki soustvarjajo največjo bazo managerskega znanja. Podjetja, ki jih vodijo naši člani, glede na povprečje slovenskega gospodarstva dosegajo za:

 • 22 % višjo dodano vrednost,
 • 31 % višje prihodke na zaposlenega,
 • 24 % višjo povprečno plačo in za
 • 29 % višji dobiček na zaposlenega glede na povprečje slovenskega gospodarstva.

Naše poslanstvo Z odgovornim voditeljstvom in strokovnim managementom do skupnega napredka usmerja vsak naš korak. V vsaki naši ideji je odsev naše vizije: S sodelovanjem spreminjati priložnosti v uspehe in popeljati Slovenijo med 15 najrazvitejših držav v Evropi. Vodi nas slogan Dobri rezultati, na pravi način.

Pridružite se nam in izkoristite bogato mrežo znanja in stikov.

Več informacij: www.zdruzenje-manager.si

Podjetnice iz Grosuplja

Kontaktna oseba: Maja Novak
E: maja.novak@odobreno.si
M: 031 523 522

Podjetnice iz Grosuplja smo se začele neformalno povezovati pred približno dvema letoma. V tem času smo organizirale kar nekaj druženj, na katerih smo bile med drugim tudi športno aktivne. Skupaj smo se udeležile skupinske vadbe (Bootcampa), Zumbe in Spinninga. Nekaj srečanj pa smo namenile kreiranju vizij za delo vnaprej.

Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica (SŠGZ)

Rudarska cesta 6a, 3320 Velenje

W: www.ssgz.si
T: 03 / 898 4202
F: 03 / 898 4206

Smo osrednja gospodarska asociacija v savinjsko-šaleški (SAŠA) regiji. Pod našim okriljem povezujemo več kot dve tretjini regijskega gospodarstva, merjeno po številu zaposlenih in obsegu prihodkov.

Naše poslanstvo je povezovanje gospodarskih subjektov različnih dejavnosti v SAŠA regiji in vzpostavljanje komunikacije med njimi ter širšim družbenim okoljem z namenom povečevanja konkurenčnosti članov in zagotavljanja ugodnejših pogojev za poslovanje in izvajanje njihove družbene odgovornosti.

 Vizija: želimo postati učinkovit gospodarski lobi, ki zastopa interese članov v odnosu do lokalnih skupnosti, državnih organov in ostalih ključnih subjektov pri oblikovanju konkurenčnih pogojev za poslovanje in razvoj v SAŠA regiji.

Gospodarska zbornica Slovenije
Regionalna gospodarska zbornica Celje – RGZC

Ljubljanska 14/II, 3000 Celje

W: rgzc.gzs.si
E: tajnistvo@rgzc.si 
T: 03 / 426 74 00

Regionalna gospodarska zbornica Celje (RGZC) je samostojna pravna oseba zasebnega prava, ki zastopa interese regijskega gospodarstva v odnosu do lokalnih skupnosti, državnih organov in ostalih ključnih subjektov pri oblikovanju konkurenčnih pogojev za poslovanje in razvoja na področju 21 občin celjske regije. Poleg zastopanja interesov članov glavna področja dela zajemajo še:

 • podporo članom pri poslovanju,
 • pospeševanje tehnološkega razvoja in prenosa znanj ter vključevanje članic v mednarodno poslovno okolje,
 • utrjevanje povezanosti med člani v regiji in drugimi v državi,
 • organizacijo seminarjev, delavnic posvetov in izobraževanj,
 • povezovanje in sodelovanje z drugimi podpornimi institucijami gospodarstvu,
 • informiranje in obveščanje,
 • povezovanje izobraževalnih institucij in gospodarstva,
 • izdajo ATA zvezkov za začasni izvoz in potrjevanje trgovinskih listin,
 • pripravo analitičnih informacij o rezultatih gospodarstva v regiji.

Več o RGZC si preberite na spletni strani.

Območna obrtno-podjetniška zbornica Sežana

W: ooz-sezana.si
E: klementina.krizman@ozs.si
T: 05 / 730 00 60, 031 354 367

Območna obrtno-podjetniška zbornica Sežana je organizacija, ki združuje člane na območju štirih občin, in sicer: Občine Sežana, Občine Divača, Občine Komen in Občine Hrpelje – Kozina.

Na OOZ Sežana:

 • Zastopamo interese obrti in podjetništva.
 • Informiramo – obveščamo člane in širšo javnost o aktualnih in strokovnih zadevah ter zakonskih novostih in spremembah pomembnih za obrt in podjetništvo, izdajamo mesečni Informator, vodimo in vzdržujemo obrtni register.
 • Svetujemo in pomagamo pri odpiranju novih enot malega gospodarstva, svetujemo na različnih področjih poslovanja davčnega področja, delovnega-pravnega, finančnega…;
 • Usposabljamo in izobražujemo z organiziranjem različnih vrst izobraževanj, seminarjev, tečajev …
 • Organiziramo promocijske in sejemske dogodke..
 • Izvajamo javna pooblastila (izdajanje obrtnih dovoljenj, vodenje obrtnega registra, izdaja izpiskov iz obrtnega registra, sodelovanje pri izvedbi mojstrskih izpitov).
 • Izvajamo postopke e-VEM točke (registracija samostojnega podjetnika in družbe z omejeno odgovornostjo ter pomoč pri pridobitvi potrebnih dovoljenj).
 • Nudimo storitve za pomoč pri vsakodnevnem poslovanju.
 • Se pogovarjamo in … ponudimo ramo tolažbe, če je treba.

Vizija OOZ Sežana: Postati sodoben center poslovnih rešitev, izobraževalnih in svetovalnih storitev za obrtnike in male podjetnike na enem mestu ter osrednja institucija znanja na Krasu in v Brkinih.

Slovenska gospodarska zveza v Celovcu

W: www.sgz.at
E: office@sgz.at
T: +43 (0)463 508 802

Slovenska gospodarska zveza si je od nekdaj prizadevala, da postane odločilen dejavnik v alpsko-jadranskem prostoru, in je s tem namenom prispevala bistven delež k rasti dobrih odnosov med narodi te regije. Izkušnje, ki jih je SGZ pridobila pri razvijanju in izvajanju čezmejnih evropskih projektov, so v zadnjih letih utrle pot v skupno Evropo. Podpiramo svoje člane, ki prihaja s Koroške in iz Slovenije ter si prizadevajo za skupno, dolgotrajno in učinkovito delovanje v našem gospodarskem prostoru. Naši sodelavci, člani upravnega in nadzornega odbora in zastopniki imajo zelo dobre stike z gospodarskimi dejavniki v Sloveniji in drugod v jugovzhodni Evropi, kar so spoznala tudi avstrijska podjetja, ki se v vedno večjem številu obračajo na nas.

Več o Slovenski gospodarski zvezi … >>

Klub Biznis na štiklama ima jasnu viziju da okupi i osnaži žene preduzetnice na području Srbije, kako bi one što jednostavnije ušetale u svet biznisa, a kasnije u istom tom biznisu i uspešno i opstale.

Bliskom saradnjom Unije poslovnih žena Vojvodine i Udruženja za promociju zdravog života rodila se ideja za povezivanjem žena preduzetnica, kako na nivou Srbije, tako sa inostranstvom. Ideja se vrlo brzo realizovala.

 1. godine pokrenut je klub Biznis na štiklama, na čelu sa Sofijom Bajić, a kao najvažniju akciju za ostvarenje cilja osnivanja bila je konferencija u organizaciji kluba.

U junu iste godine u Novom Sadu se skupilo 300 preduzetnica iz 11 zemalja, koje su međusobnom razmenom znanja i iskustva direktno uticale na jačanje ženskog preduzetničkog duha. Konferencija Biznis na štiklama je podržana od strane potpredsednice Vlade Srbije Zorane Mihajlović, Pokrajinske vlade i Gradskog veća za privredu Novog Sada.

Ove godine očekujemo više ideja, više znanja i umrežavanja!

Ako želite da idete brzo, idite sami, ako želite da idete daleko, idite zajedno! Pridružite nam se 15. juna 2018. godine u Novom Sadu da zajedno odemo korak dalje u osnaživanju žena preduzetnica!

W: www.biznisnastiklama.com

FB: www.facebook.com/biznisnastiklama

Sofija Bajić, predsednica kluba Biznis na štiklama i vlasnica kompanije Vitalon, u sopstvenom biznisu je već 25 godina. Iako diplomirani tekstilni dizajner, svoju karijeru je usmerila ka promociji zdravog života, kroz rad u sopstvenoj kompaniji. Vitalon se bavi proizvodnjom dijetetskih proizvoda na prirodnoj bazi, kao i proizvodnjom funkcionalne hrane.

Želeći da proširi svoj uticaj u segmentu zdravih navika, Sofija osniva udruženje “Natura Vita”. Natura Vita, ima za cilj širenje svesti o važnosti zdravog načina života, u svojstvu prevencije od bolesti.

Zajedno sa Udruženjem poslovnih žena Vojvodine i gospođom Mirjanom Valuh, Sofija je aktivna i na polju osnaživanja preduzetnica kroz različite aktivnosti povezivanja, edukacije i podrške pri samozapošljavanju žena.

Konferencija Biznis na štiklama je prvi put održana 2017. godine i okupila je 300 preduzetnica iz 11 zemalja, koje su međusobnom razmenom znanja i iskustava direktno uticale na jačanje ženskog preduzetničkog duha. Konferencija Biznis na štiklama je podržana od strane potpredsednice Vlade Srbije Zorane Mihajlović, Pokrajinske vlade i Gradskog veća za privredu Novog Sada.

Moia.in

W: www.moia.in
E: info@moia.in
M: 031 704 580

Moia.in je oaza za vsa dekleta, dame, gospodične, gospe, punce, mamice, babice, tete, navihane nečakinje, svakinje in tašče, skratka vse, ki se na takšen ali drugačen način navdušujejo nad modo, lepoto, kulinariko, osebno rastjo, športom, potovanji, zabavo, družabnimi dogodki in simpatičnimi malenkostmi, ki delajo vsak trenutek popoln.

Moia.in s srcem raziskuje, ustvarja, spoznava svet tako z žabje kot ptičje perspektive, razveseljuje, deli najnovejše zanimivosti, kvalitetne, zabavne vsebine ter vas seznanja z dogajanji in trendi. Neguje in razvija tako zunanjo kot notranjo lepoto ter uživa v vsem sladkem in lepem.

Poleg naštetega omogoča tudi izbor aktualnih storitev in izdelkov, ki jih uporablja vsaka “IN” ženska. Organizira in ustvarja različne delavnice, tečaje, dogodke.

Bodite »IN« z nami!

Več o Moia.in … >>

Nova dimenzija inteligentnih potovanj za mlade od 12. do 25. leta, ki aktivirajo um in spodbudijo radovednost za odkrivanje samega sebe. 
 
V spremstvu slovenskih ​kariernih svetovalcev​  vabimo vaše otrok​e​, da se pridruži​jo​ najuspešnejšim dijakom in študentom iz celega sveta ter preživi​jo​ nepozabne poletne počitnice na svetovno znanem kampusu University of California Los Angeles (UCLA)​.
 ​Inteligentni ​programi New Intelligence v Kaliforniji nudijizkušnjo, ki našim udeležencem​ spremeni življenje, ​saj združujejo avtentičnost in pestrost, ob vsem tem pa ​vključujejo še ​kalifornijsko ​inovativnost ter ustvarjalnost.

Tehnološki park 24, 1000 Ljubljana l Slovenija
PHONE: +386 590 288 00 
WEB: myNewintelligence.com