Image
Nastja Mulej je goreča evangelistka kreativnosti kot temeljne kompetence 21. stoletja. Ekonomistka, sociologinja in komunikologinja že 20 let spodbuja ljudi, da razmišljajo – namerno, kreativno, osredotočeno. Kot edina licencirana trenerka de Bonovih orodij razmišljanja na področju nekdanje Jugoslavije uči in trenira za metode: Šest klobukov za vodenje ljudi, sestankov in projektov, Lateralno razmišljanje, Enostavnost oz. optimiranje postopkov, Moč zaznavanja, Šest medalj vrednosti, CoRT za poučevanje razmišljanja v šolah.

Share this Project