SPOT-500-podjetnic

SPOT Svetovanje Osrednjeslovenske regije

SPOT Svetovanje Osrednjeslovenske regije

SPOT svetovanje Osrednjeslovenske regije združuje 5 konzorcijskih partnerjev:

Gospodarska zbornica SlovenijeObrtno-podjetniška zbornica SlovenijeObmočna Obrtno-podjetniška zbornica Domžale,  Območna Obrtno-podjetniška zbornica Logatec in  Data d.o.o..

Naše glavni namen je: 

 • Podpora in pomoč potencialnim podjetnikom ter mikro, malim in srednje velikim podjetjem, ki se srečujejo s podjetniškimi izzivi na celotnem območju Republike Slovenije ter izboljšanje podjetniške kulture.
 • Krepitev podjetniškega potenciala za mikro, mala in srednje velika podjetja.
 • Pospeševanje ustanavljanja novih mikro, malih in srednje velikih podjetij.

 

Cilji SPOT Svetovanje Osrednjeslovenske regije:

 • Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij,
 • Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi preko podjetniških inkubatorjev
 • Povečanje informiranosti in znanja za reševanje izzivov na podjetniški poti v vseh fazah podjetniškega ciklusa,
 • Povečanje zgodnje podjetniške aktivnosti,
 • Povečanje števila podjetij, ki prejmejo nefinančno podporo.

 

Naloge:

 • Promocija podjetniške kulture,
 • Izvajanje celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in MSP,
 • Povezovanje različnih institucij in vzpostavljanje partnerstev za spodbujanje podjetništva na lokalni in regionalni ravni,
 • Evidentiranje potreb na lokalni in regionalni ravni in poročanje o zaznanih administrativnih ovirah s strani svetovancev pri nastajanju in delovanju podjetij.

 

Kdo smo svetovalci?

Gospodarska zbornica Slovenije
Tanja Jamnik
Irena Tonin
Igor Vrhovec

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Mateja Loparnik Učakar
Tadeja Bučar
Nina Kotar

Območna Obrtno-podjetniška zbornica Domžale
Karolina Vrtačnik
Mellanie Grudniiik

Območna Obrtno-podjetniška zbornica Logatec
Mateja Skočir

Data d.o.o.
Rok Gros

 

e-pošta: spot@gzs.si


>> Se nam pridružite 11. aprila 2019 na dogodku 500 PODJETNIC? <<