Javna agencija SPIRIT Slovenija

Delovanje je osredotočeno na ključne podporne storitve za informiranje, svetovanje in izobraževanje podjetnih in inovativnih posameznikov, s katerimi agencija krepi splošno zavedanje o pomenu podjetništva in inovativnosti ter ustvarja ugodnejše pogoje za uspešen zagon in poslovanje slovenskih podjetij. Na najrazličnejši dogodkih, okroglih mizah, konferencah in delavnicah, na katerih sodelujejo visoki predstavniki državnih in podpornih institucij, znanstveniki in akademiki, izkušeni podjetniki in gospodarstveniki, ponuja agencija dodatna znanja, izmenjavo izkušenj in predstavlja dobre podjetniške prakse.

S podpornimi storitvami se tako krepi inovativno podjetništvo, kar je ključni vzvod za rast produktivnosti in zaposlenosti ter s tem dvig konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.

V nekaj besedah lahko opišemo agencijo SPIRIT Slovenija kot aktivnega partnerja v prav vseh fazah podjetništva, od ideje, preko razvoja in rasti, pa vse do internacionalizacije. To dokazuje s posameznimi projekti, ki so namenjeni mladim v osnovnih in srednjih šolah, ki se šele odločajo za vstop na podjetniško pot, podjetnikom začetnikom – start up, izvozno naravnanim podjetjem in tudi tujim investitorjem, ki vidijo svoje poslovne priložnosti v Sloveniji.

www.spiritslovenia.si


< < Se nam pridružite 11. aprila na dogodku 500 PODJETNIC 2019? >>